Golv- och väggbeläggningsarbeten- golv- och väggslipning

- beläggning av golv, väggar och ugnar med plattor av keramiskt material, betong eller sten
- golv- och väggbeläggning
- tapetsering av väggar
- fastsättning av väggbeläggningar av trä, paneling
- installation av parkett och andra golvbeläggningar samt anslutande slutbehandlingsarbeten
- fastsättning av heltäckningsmattor samt golvbeläggningar av linoleum, plast, gummi o.d.
- fodring och beklädning av ytterväggar (exkl. murning och rappning)